Expressem el nostre total suport a la jornada de mobilització i vaga general del proper dijous 8, Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Ens unim als seus reivindicacions i la seva convocatòria com "lliures, vives, feministes, combatives i rebels" en defensa dels seus drets.

Perquè ja és hora que desaparegui la desigualtat salarial que marca diferències entre homes i dones en treball i jornades laborals iguals. Ens pronunciem en defensa de tots els seus drets, la qual cosa suposa denunciar la discriminació, el masclisme i la postergació laboral o professional.

Això implica canviar actituds, mentalitats i lleis. La llibertat de les dones és part fonamental de les lluites col·lectives per un món millor, contra totes les desigualtats imposades per governs o sistemes opressors.

La nostra, la dels jubilats i pensionistes, és avui pel manteniment del sistema públic de pensions, el compliment integral de l'article 50 de la Constitució, però també per salaris dignes i igualitaris entre homes i dones i pel reconeixement del que significa el potencial de les dones en el desenvolupament i avanç de la sociedad.humana.

Per tot això, convidem a tots els jubilats i pensionistes a sumar-se a les expressions unitàries de la jornada del 8 de març. En el nostre cas, sumar-nos a la que es realitzarà a Tarragona aquest mateix dia a les 7 de la tarda, sortint des de la Plaça Imperial Tarraco. Allà ens trobarem. Que no sigui un dia més, sinó una part del profund canvi per una societat més justa i igualitaria.

Marea Pensionista de les Comarques de Tarragona.

3 març 2018

______________________________

Expresamos nuestro total apoyo a la jornada de movilización y huelga general del próximo jueves 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Nos unimos a sus reivindicaciones y su convocatoria como "libres, vivas, feministas, combativas y rebeldes" en defensa de sus derechos.

Porque ya es hora de que desaparezca la desigualdad salarial que marca diferencias entre hombres y mujeres en trabajo y jornadas laborales iguales. Nos pronunciamos en defensa de todos sus derechos, lo que supone denunciar la discriminación, el machismo y la postergación laboral o profesional.

Eso implica cambiar actitudes, mentalidades y leyes. La libertad de las mujeres es parte fundamental de las luchas colectivas por un mundo mejor, contra todas las desigualdades impuestas por gobiernos o sistemas opresores. 

La nuestra, la de los jubilados y pensionistas, es hoy por el mantenimiento del sistema público de pensiones, el cumplimiento integral del artículo 50 de la Constitución, pero también por salarios dignos e igualitarios entre hombres y mujeres y por el reconocimiento de lo que significa el  potencial de las mujeres en el desarrollo y avance de la sociedad.humana.

Por todo ello, invitamos a todos los jubilados y pensionistas a sumarse a las expresiones unitarias de la jornada del 8 de marzo. En nuestro caso, sumarnos a la que se realizará en Tarragona ese mismo dia a las 7 de la tarde, saliendo desde la Plaza Imperial Tarraco. Allí nos encontraremos. Que no sea un día más, sino una parte del profundo cambio por una sociedad más justa e igualitaria.- 

Marea Pensionista de  las Comarcas de Tarragona.

3 de marzo de 2018  

Video

.

Esdeveniments